• /media/1001/nico.jpg
  • /media/1002/2.jpg
  • /media/1005/3.jpg
  • /media/1006/4.jpg

Welkom bij het Expertisecentrum, Eenheid Zorg

/media/1005/3.jpg

Expertisecentrum

Wat is het Expertisecentrum, Eenheid Zorg?

Expertisecentrum Eenheid Zorg is een onderdeel van LMC, een groot Rotterdams schoolbestuur voor voortgezet onderwijs met 28 vestigingen en 8.000 leerlingen. Het werk is dan ook voor 90% gericht op jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Dit zijn veelal leerlingen van scholen van LMC, maar ze kunnen ook van andere schoolbesturen komen.

Visie Expertisecentrum, Eenheid Zorg

Het Expertise Centrum van de Eenheid Zorg biedt ondersteuning aan scholen in het nemen van hun verantwoordelijkheid voor het vormgeven en implementeren van goed onderwijs waarin de leerling zijn of haar potentie kan waarmaken. Wij richten onze aandacht en activiteiten op de leerling, de organisatie, de individuele docent en ouders/verzorgers. In samenwerking met hen werken wij aan een effectieve leeromgeving.

Wie werken er?

Het Expertisecentrum bestaat uit een teamleiders, een GZ-psycholoog, vijf psychologen, zes orthopedagogen en een testassistent. Daarnaast zijn er structureel een of twee stagiairs psychologie of orthopedagogiek.

Wat biedt het Expertisecentrum?

Het Expertisecentrum biedt psychodiagnostisch onderzoek en begeleiding van jongeren. Daarnaast hebben we een ondersteunende en adviserende rol naar scholen toe. Wij werken volgens de beroepscodes en richtlijnen van het Nederlands Instituut van Psychologen, de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen en Stichting Dyslexie Nederland.

 

Logo Expertise Centrum