• /media/1001/nico.jpg
  • /media/1002/2.jpg
  • /media/1005/3.jpg
  • /media/1006/4.jpg
/media/1005/3.jpg

1. Inzet Medewerkers EZ, Expertisecentrum

1.1. Algemeen

U kunt de volgende proffesionals inschakelen via het Expertisecentrum:

  • Gedragswetenschappers (orthopedagoog, psycholoog)
  • Schoolcontactpersoon (ZAT/SOT deelname)
  • Administratieve ondersteuning
  • Remedial teacher
  • Psychologische- Pedagogisch testassistent(e)

U kunt een op maat gemaakte vrijblijvende offerte aanvragen, gebaseerd op uw wensen.

 1.2. Detachering (structureel)

Voor minimaal een half jaar inzet vanuit het Expertisecentrum, geldt een gereduceerd tarief dat bij:

  • Inzet psycholoog, orthopedagoog (reële werktijd)
  • Inzet Psychologisch testassistente (reële werktijd)

Inclusief administratiekosten, reiskosten, dekking vervanging ziekte, gebruik van toets- en testmaterialen, professionalisering, scholing en verlof (levensfase bewust personeelsbeleid).

Om de kwaliteit van onze medewerkers te waarborgen verwachten we dat een fulltime (1,0000 fte) gedetacheerde medewerker 100 uur op jaarbasis bij het expertisecentrum terugkomt voor deskundigheidsbevordering, overleg en overig (reistijd naar ons, etc.).

Bij een betrekking van 0,2000 fte is dit 20 uur en bij een betrekking van 0,3000 fte is dit 30 uur op jaarbasis.

U kunt een op maat gemaakte vrijblijvende offerte aanvragen, gebaseerd op uw wensen.

1.3. Reiskosten diensten en onderzoeken

Gewenst is om testen, toetsen en onderzoeken af te nemen op onze werklocatie op de Slaak. Als dit niet mogelijk is worden reiskosten apart in rekening gebracht.