• /media/1001/nico.jpg
  • /media/1002/2.jpg
  • /media/1005/3.jpg
  • /media/1006/4.jpg
/media/1005/3.jpg

Menukaart Expertisecentrum

1. Inzet medewerkers Eenheid Zorg, Expertisecentrum

1.1. Algemeen

1.2. Detachering Medewerkers Expertisecentrum

1.3. Reiskosten diensten en onderzoeken

2. Intake

2.1. PRO/LWOO aanvragen verzorgen

2.2. Advisering

3. Onderzoek

3.1. Didactisch (Drempel) onderzoek

3.2. Dyslexie-onderzoek

3.3. Dyscalculie-onderzoek

3.4. Sociaal-emotioneel onderzoek (beknopt)

3.5. Persoonlijkheidsonderzoek/ Psychodiagnostisch Onderzoek

3.6. Uitgebreid observatieonderzoek

3.7. ADOS (Autisme Diagnostisch Observatie Schema)

4. Intelligentieonderzoek

4.1. NDT (Nederlandse Differentiatie Test)

4.2. NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau)

4.3. WISC lll (Wechsler Intelligence Scale for Children)

4.4. WAIS (Wechsler Adult Intelligence Scale)

4.5. WISC Non-verbal

4.6. SON-R 6-40

5. Trainingen voor leerlingen

5.1. ART (Aggression Replacement Training)

5.2. Faalangstreductie

5.3. SOVA (Sociale vaardigheidstraining)

5.4. Examenvreestraining

5.5. Rots en Water

5.6. (Seksuele) Weerbaarheidstraining

5.7. Groepsvorming

6. Ondersteuning scholen

6.1. Scholing

6.2. Consultatie

6.3. Coaching van docenten

6.4. Workshop "Werken met De Klassenscan"

6.5. (Vervolg)workshop "Werken met het Ontwikkelingsperspectiefplan"

6.6. Begeleiding Passend Onderwijs